Header generic

something

E-KOMERCIJOS KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
 1. VšĮ „Versli Lietuva“ – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsteigta agentūra, skatinanti verslumą, tvarią ir modernią verslo plėtrą, startuolių ekosistemą bei eksportą Lietuvoje. „Versli Lietuva“ (toliau – Įstaiga)  – tai „vienas langelis” verslui per visą jo raidos ciklą.
  1. Šiuo metu Įstaiga įgyvendina projektą „Perspektyvinių eksporto sektorių konkurencingumo didinimas tikslinėse rinkose“ (toliau – Projektas), finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis, kurio tikslas –  didinti mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportą tikslinėse rinkose. Projekto apimtyje identifikuoti 6 perspektyviniai sektoriai ir jų tikslinės eksporto rinkos:
 2. Baldai (tikslinės eksporto plėtros rinkos – Vokietija, Prancūzija);
 3. Maistas ir gėrimai (tikslinės eksporto plėtros rinkos – Vokietija, Nyderlandai);
 4. Inžinerija (tradicinė) (tikslinės eksporto plėtros rinkos  – Vokietija, Prancūzija);
 5. Inžinerija (technologijos) (tikslinės eksporto plėtros rinkos  – Vokietija, Prancūzija);
 6. IT paslaugos (tikslinės eksporto plėtros rinkos – Švedija, Vokietija);
 7. Biotechnologijos ir farmacija (tikslinės eksporto plėtros rinkos -Vokietija, JAV);
 8. Inžinerija (technologijos) (tikslinės eksporto plėtros rinkos – Vokietija, Prancūzija);
  1. E-komercija – viena iš augančių tendencijų, todėl šio projekto apimtyje Įstaiga numato vykdyti pilotinį projektą, kurio pagrindinis tikslas – didinti perspektyvinių sektorių mažų ir vidutinių įmonių lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportą į tikslines eksporto rinkas, skatinant ir padedant įmonėms vykdyti e-prekybą Amazon platformoje. Amazon.com – didžiausią rinkos dalį pasaulyje turinti e-prekybos platforma. Įmonių įvedimas į Amazon.com platformą tikslas – padėti Lietuvos gamintojams greičiau, pigiau ir efektyviau pasiūlyti savo prekes tikslinėse eksporto rinkose, sumažinant riziką ir palengvinant infrastruktūrinių barjerų įveikimą.
  1. Pirkimo objektas – konsultacijų teikimas įmonėms padedant atrinktoms įmonėms susikurti, valdyti ir administruoti savo paskyras Amazon platformoje.